Τα πέντε βήματα για τον υπολογισμό των νέων αντικειμενικών αξιών στη διαδραστική πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δοκιμαστική…

Πηγή